ENTRANCE RESULT 2019-20

ENTRANCE RESULT 2019-20

STD – 1
1. DEVARSH MADAV
2. ANIKA SUNIL
3. EVAAN VIYANI
4. AMEN ABRAHAM DANIEL
5. HANNAH
STD – 2
1. RIDHVI PRASANTH
2. IZA FATHIMA
STD – 3
1. ARAV C
STD – 4
1. LAKSHMI
2. DEVANANDA RAJESH
3. AMEYA DANIEL
4. ABHINAV P
5. HAMEEM AJMAL
STD – 5
1. ALVINA ANN JOBY

STD – 6
1. NIRANJANA SANADANAN NAMBIAR
2. AMNA MUMTAZ RAHIM
STD – 7
1. DEVANANDA
STD – 8
1. ALAN MATHEW JOBY
2. SOUGANDH C
3. ABDUL RAHIM
STD – 9
1. VAISHNAV
2. AKASH RAJESH

No Comments

Post A Comment